Hai Phong Vietnamese Kitchen

186 Keefer Place
604-559-8897
Call us today to make a reservation!

FOOD | DRINKS


Fresh Fruit Slush
Sinh Tố Trái Cây Tươi 新鮮水果冰沙

51. Watermelon Slush
Sinh Tố Dưa Hấu 西瓜冰沙
52. Pineapple Slush
Sinh Tố Khóm 菠蘿冰沙
53. Strawberry Slush
Sinh Tố Dâu 草莓冰沙
54. Mango Slush
Sinh Tố Xoài 芒果冰沙
55. Papaya Slush
Sinh Tố Đu Đủ 木瓜冰沙
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Milkshakes
Sinh Tố Sưa 奶昔

56. Fresh Avocado Milkshake
Sinh Tố Bơ 鱷梨奶昔
57. Lychee Milkshake
Sinh Tố Trái Vải 荔枝奶昔
58. Fresh Strawberry Milkshake
Sinh Tố Dâu 草莓奶昔
59. Jackfruit Milkshake
Sinh Tố Mít 菠蘿蜜奶昔
60. Coconut Milkshake
Sinh Tố Dừa 椰子奶昔
61. Fresh Mango Milkshake
Sinh Tố Xoài 芒果奶昔
62. Fresh Papaya Milkshake
Sinh Tố Đu Đủ 木瓜奶昔
63. Red Bean Milkshake
Sinh Tố Đậu Đỏ 紅豆奶昔
64. Mung Bean Milkshake
Sinh Tố Đậu Xanh 绿豆奶昔
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Fresh Fruit Juice
Trái Cây Tươi Ép 鲜榨果汁

65. Freshly Squeezed Orange Juice
Cam Vắt 榨的果汁
66. Freshly Squeezed Grapefruit Juice
Bưởi Vắt 柚的果汁
67. Freshly Pressed Apple Juice
Nước Táo Èp 苹果汁中
68. Freshly Pressed Apple, Carrot and Ginger Juice
Nước Táo, Cà Rốt Và Gừ 苹果,胡萝卜和姜汁
69. Freshly Pressed Pear Juice
Nước Quả Lê Èp 梨果汁中
70. Freshly Pressed Pear and Apple Juice
Nước Quả Lê Và Táo Èp 苹果和梨榨汁
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Assorted Jellys with Shaved Ice
Các Loại Chè 類型的刨冰

71. Mashed Avocado, Pandan Jelly, Coffee Jello and Water Chestnut Tapioca
Chè Bơ 鳄梨和咖啡果冻冰
72. Logan, Lychee, Jackfruit, Coconut Jelly, Water Chestnut Tapioca, Pandan Jelly, Palm Seeds
Chè Thaí 什锦水果和果冻组合冰 
73. Coconut, Pandan Jelly and Basil Seeds
Chè Dừa Hạt É 椰子罗勒种子冰
74.Mung Bean and Pandan Jelly with Coconut Milk in Ice
Chè Đậu Xanh 绿豆冰
75. Red Beans and Pandan Jelly with Coconut Milk in Ice
Chè Đậu Đỏ 紅豆冰
76. Red Bean, Mung Bean and Pandan Jelly with Coconut Milk in Ice
Chè Ba Màu 三式冰 
77. Chè Thaí, Red Bean, Tapioca Pearls, Fresh Water Melon and Vanilla Icecream
Chè Đặc Biệt 特別冰
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Fruit Slush
Sinh Tố Trái Cây 鮮水果冰沙

78. Jackfruit Slush
Sinh Tố Mít 菠蘿蜜冰沙
79. Soursop Slush
Sinh Tố Mãng Cầu Xiêm 刺果番荔枝冰沙
80. Lychee Slush
Sinh Tố Trái Vải 荔枝冰沙
81. Coconut Slush
Sinh Tố Dừa 椰子冰沙
82. Longan Slush
Sinh Tố Trái Nhãn 龍眼冰沙
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Yogurt Fruit Slush
Sinh Tố Sưa Chua Và Trái Cây 水果酸奶冰沙

83. Original Yogurt Slush
Sinh Tố Sưa Chua 酸奶冰沙
84. Strawberry Yogurt Slush
Sinh Tố Sưa Chua Và Dâu 草莓酸奶冰沙
85. Pineapple Yogurt Slush
Sinh Tố Sưa Chua Và Khóm 菠蘿酸奶冰沙
86. Jackfruit Yogurt Slush
Sinh Tố Sưa Chua Và Mít 菠蘿蜜酸奶冰沙
87. Soursop Yogurt Slush
Sinh Tố Sưa Chua Và Mãng Ca 刺果番荔枝酸奶冰沙
88. Lychee Yogurt Slush
Sinh Tố Sưa Chua Và Trái Va 荔枝酸奶冰沙
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Specialty Drinks
Nước Uống Đặc Biệt 專業飲料

89. Lemongrass and Ginger Tea with Basil Seeds
Trà Sả Và Gừng với Hạt 香茅和薑羅勒種子茶
90. Freshly Squeezed Orange Juice with Soda
Soda Cam Vắt 榨的果汁汽水
91. Freshly Squeezed Grapefruit Juice with Soda
Soda Bưởi Vắt 柚的果汁汽水
92. Freshly Squeezed Lime with Soda
Soda Chanh Đường 梳打檸檬水
93. Lemonade in Ice
Nước Chanh Đường 檸檬水
94. Coconut Juice in Ice
Nước Dừa 椰青水
95. Fresh Soya Milk
Sữa Đậu Nành Tươi 新鲜豆漿
96. Soda Milk and Egg in Ice
Soda Sữa Hột Gà 梳打蛋加奶
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11

Coffee
Càfê 咖啡

97. French Style Hot Black Coffee
Càfê Đen Nóng 法式熱咖啡
98. French Style Ice Black Coffee
Càfê Đen Đá 法式凍咖啡
99. French Style Hot Black Coffee with Condensed Milk
Càfê Sữa Nóng 法式熱咖啡加奶
100. French Style Ice Black Coffee with Condensed Milk
Càfê Sữa Đá 法式凍咖啡加奶
101. Càfê Sữa Đá Milkshake
Sinh Tố Càfê Sữa 法式咖啡加奶冰沙
Custom Tables Plugin 05a1a29bdcae7b12229e651a9fd48b11